Ferdfelt

Backsense Radar ger föraren aktiv varning för fara och hinder

På arbetsplatser är det ofta trångt att ta sig fram och mycket som händer samtidigt. Då är Backsense Radar från Brigade ett perfekt hjälpmedel för att ge föraren en aktiv varning för fara och hinder kring fordonet. Med ljus och ljud på display i hytten får föraren aktiv varning om fara kring fordonet.

BACKSENSE RADAR-SYSTEM

Backsense Radar-system består av en radarenhet som placeras där man vill känna av en aktiv varning, tex längst bak på fordonet.

Därifrån dras en installationskabel till den plats där föraren vill få aktiv varning med ljud och ljus, och där installeras Backsense -display. På displayen kan ljudet regleras och för Backsense BS-8000 genomförs också programmeringen av detektions området från displayen med hjälp av en medföljande programvara.
Displayen finns också för montering utvändigt, dvs som vattentätt version.

Kontakta oss för mer information och presentation kring Backsense Radar system eller någon av våra andra produkter här.

AKTIV VARNING I MONITOR

Backsence BS-9001 kan kopplas till monitor och där ge varning på vilken sida om fordonet som faran finns. Två Backsense Radars kan kopplas till samma monitor. 

Se filmen nedan för hur systemet fungerar.

Backeye360HD
Kamerasystem för Off-Road

Back- och varnings alarm
För tunga fordon

Kamerasystem
För uppsikt kring stora fordon