Ferdfelt

Heavy Duty Coolant/Antifreeze

Garanterad för användning i ALLA tunga motorer, inom ALLA industrier!

600,000 miles (1,000,000 km) på vägen 12,000 timmar off road (plant), Ingen kompletterande Kylvätsketillsats eller extenders krävs*

  • Vägtransport
  • Konstruktion & gruvnäring
  • Marin
  • Olja & Gas
  • Jordbruksapplikationer
  • Patenterad USA formula
  • Skyddar från -37°c till +129°c
  • Teknologi med utökad Servicelängd (Extended Service Life Technology)