//Träffa oss på ENTREPRENAD LIVE i Göteborg den 6-8 september på Säve Depå!

I år kommer vi att ställa ut våra säkerhetsprodukter från Brigade på ENTREPRENAD LIVE på Säve Depå. Där kan man se det senaste och få information på vad vi kan erbjuda för säkerhetslösningar som:

  • Backeye®360 är ett intelligent kameraskärmssystem som är utformat för att hjälpa till med manövrering vid låg hastighet genom att föraren ges en fullständig surroundvy av fordonet i realtid och i en enda bild. Forskning har visat att den tid det tar att skanna fyra speglar, bedöma och sedan reagera på faror, kan röra sig så långt som 10 meter – även vid hastigheter så låga som 5 km/h. Backeye®360 ger tillbaka värdefull tid, skyddar inte bara föraren, utan alla på väg- eller trottoarer runt bilen.
  • Backsense® radarhinderdetektering är också utformad för att skydda personer och föremål i blinda fläckar – i det här fallet genom att ge en hörbar och visuell varning i hytten. Radaren fungerar effektivt i svåra väderförhållanden och är programmerbar med ett skräddarsyddat upptäcktsområde på upp till 30 meter i längd och 10 meter i bredd.
  • White Sound bbs-tek® backlarm är de enda riktigt lokaliserbara larmen på marknaden, vilket gör dem till de säkraste. På samma sätt som en person reagerar på en avbruten gren, är bredbandets ljudfrekvens omedelbart lokaliserbar. Det betyder att en person vet vilken riktning de behöver flytta sig för att vara säkra, till skillnad från andra larm.
    Det unika larmet är godkänt av Noise Abatement Society och har Quiet Mark ackreditering. Den kan användas för att backa säkert utan att orsaka bullerstörningar och kan bara höras i farozonen, till skillnad från konventionella tonlarm som kan höras upp till trettio gånger det avstånd som krävs. Larmet avger ett “ssh-ssh” -ljud som är mindre irriterande än det skarpa pipljudet från andra larm

Om Brigade.
Brigade Electronics grundades 1976 och är den globala marknadsledaren för backsäkerhet, synlighet och kollisionsundvikande produkter. Företagets rykte bygger på kvalitet och tillförlitlighet hos sina produkter och service och support. Brigadekoncernen är baserad i Storbritannien, har dotterbolag i USA, Tyskland, Frankrike, Italien, Nederländerna och Sydafrika och är i samarbete med över 50 specialistdistributörer över hela världen.

Om du vill ha mer information om Brigade och våra produkter och tjänster, tveka inte att kontakta oss för mer information, Agneta Ferdfelt på 070-868 48 40 eller på agneta@ferdfelt.se.