Ferdfelt

BRIGADE – SÄKERHETSPRODUKTER FÖR TUNGA FORDON

Brigade Electronics är marknadsledande inom fordonssäkerhetssystem med ett heltäckande utbud av produkter för att minska risken för kollision och maximera effektiviteten, inklusive 360 kamerasystem, backalarm, ultraljudssensorer, backradar och talande varningssystem. Brigade är ett globalt företag med lösningar som passar alla kommersiella fordon och industrier med ett team av ingenjörer som arbetar för att ta fram innovativa lösningar för marknaden samt ett service- och supportteam. För mer information om hur Brigade kan uppfylla din säkerhet behöver kontakta oss.

Prestone Back Eye

Backeye® 360° Kamerasystem

Backeye® 360 är ett sofistikerat kamerasystem som ger föraren ett fågelperspektiv av fordonet för enkel manövrering. Fyra ultravidvinkelkameror med 187° linser eliminerar fordonets döda vinklar för att ge 360° i en enda bild. Intelligent programvara ”plattar” de råa bilderna och skräddarsydd ”blandnings” teknologi ”syr” ihop dem för att ge en sömlös 360° bild på bildskärmen.
Läs mer!

Brigade Ultrasonic

Ultrasonic Detection sensorsystem

Dödar blinda fläckar. Räddar liv. Brigade ultraljudsensorer och varningssystem varnar föraren för potentiell fara. En akustisk varningssignal informerar föraren om avståndet mellan fordon och hinder, vilket minimerar både fordonsskador och kollisioner med fotgängare, cyklister eller föremål. Brigades utbud av ultraljudssensorsystem omfattar Backscan®, Frontscan®, Sidescan®, Cornerscan ™ och Stepscan ™ och alla ger sina egna särskilda fördelar med att hjälpa till att manövrera på ett säkert sätt. Läs mer!
Prestone White Sound

BBS-Tek® white sound® larm

bbs-Tek® white sound® larm är en revolutionerande ny generation av alarm. De är de säkraste backlarmen i världen och orsakar inte bullerstörningar. Redan monterad på en rad olika fordon från mobila anläggningsmaskiner till flygplats bagagevagnar är bbs-Tek® snabbt på väg att bli förstavalet på backvarnare. I själva verket, i New York är det enda larm som tillåts på anläggningsfordon. Brigades vision är att se till att alla kommersiella fordon är utrustade med bbs-Tek® white sound® alarm för att minska dödsfall och olyckor. Läs mer!
Prestone Back Radar

Brigade Radar

Inom Industri såsom gruv-, stenbrott, jordbruk, byggverksamhet och avfallshantering använder alla stora maskiner och anläggningsutrustning som till sin natur utgör en fara om de inte hanteras på ett säkert sätt. Döda vinklar tenderar att vara mycket större på dessa fordon, speciellt de med förhöjda förarpositioner.  Dessa fordon utsätts ofta dessutom för stränga väderförhållanden, tjockt damm och nattkörning då all sikt minskas ytterligare. Brigades radarsystem gör det möjligt för föraren att på ett säkert sätt hantera sitt fordon. Läs mer!