Ferdfelt

Vilka är reglerna på vägarna i EU – Brigade säkerhetssystem

Storbritanien leder utvecklingen – Trafiksäkerhetsregler i Europa

Varje dag anländer tusentals ton vägfrakt till länder genom sina hamnar, längs sina järnvägar och på vägarna. Detta är en internationell operation, där etablerad väginfrastruktur som artärer sträcker sig över hela kontinenter och involverar fordon och förare av alla nationaliteter.

Storbritannien sticker ut
Storbritannien har den bästa trafiksäkerhets statistiken i Europa med bara 27,5 dödsfall per miljon invånare (enligt Europeiska transportsäkerhetsrådet), medan närmaste kontinentala granne, Frankrike rapporterar om 50 dödsfall per miljon invånare och samtidigt rapporterar Polen, en annan EU-medlem motsvarande siffra på 74,5 dödsfall.

I Storbritannien gäller deras inhemska tydliga säkerhetsregler och EU-förordningar för alla fordon som “transporterar på vägen”. UK-registrerade förare måste ha ett certifikat för professionell kompetens (CPC) och följa EC “Driver´s Hours and TaChograph Rules for Goods Vehicles”,  som reglerar förarens timmar och färdskrivarregler för godsfordon (föreskrift 561/2006), definierar tillåtna körtider och vilotider.
I Storbritannien måste fordon regelbundet genomgå kontroller för att kontrollera, bland annat speglarnas tillstånd för sikt, bromslinjerna och säkerheten för deras laster. Polisen och Transporttjänstemän kan utföra kontroller på fordon på vägarna.
Dessutom måste fordon som planerar att resa till eller genom London från oktober 2020 uppfylla kraven i den nya Direct Vision Standard (DVS). Detta är den första lagstiftningen i sitt slag i Storbritannien och kommer att gälla alla fordon, utländska och inhemska, som väger mer än 12 ton. Under DVS-systemet rangordnas fordon baserat på en 0-5-stjärnklassificering som indikerar förarens synlighet från sin hytt. För att uppfylla kraven i detta tillstånd måste lastbilar ha speglar av klass V eller VI, ett övervakningssystem för kamerakontroll som Backeye®360 och ett sensorsystem med aktiv varning som Brigades SS-4100W Sidescan sensorsystem.

Oavsett vilket land du arbetar i är Brigades teknik utvecklad för att skydda alla trafikanter och har system och lösningar för alla behov.

Vänligen kontakta för att ta reda på mer om hur vårt sortiment kan hjälpa dig att förhindra kollisioner och rädda liv. Alternativt kan du besöka hemsidan för att se hur ditt specifika fordon kan dra nytta av våra säkerhetslösningar.
Kontakta oss gärna för mer information, en presentation av Brigade sortiment eller om ni önskar pris och offert. Hör av Er till  – agneta@ferdfelt.se

Ferdfelt Trading AB
Albybergsringen 116, ÖSTERHANINGE, Sweden